โตโยต้าพะเยา มอบเงินสนับสนุนศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) ณ ห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ....คุณเรืองชัย จิตรสกุล  บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงินสนับสนุนศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 600,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษานิสิต บุคลากรทางการแพทย์ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รองรับการเปิดให้บริการ ในปี พ.ศ.2561 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด


ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/21/2017 6:01:48 PM