มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจน์วงศ์ กรีพละ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ พร้อมคณะ โดยทางคณะศึกษาดูงานได้มีความสนใจในการพัฒนาระบบงานอาคารสถานที่ การบริการยานพาหนะ งานสวนและภูมิทัศน์ งานความปลอดภัย และงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งข้อมูลที่ได้รับคณะศึกษาดูงานสามารถจะนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่ดีต่อไปได้ภาพ :   ณภัทร ขรวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณภัทร ขรวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2017 4:50:01 PM