มหาวิทยาลัยพะเยาประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2561

วันนี้ (วันที่ 19 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2561 โดยที่ประชุม ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 2017 และหารือแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นในปีต่อไป รวมถึงหารือ การขยายเวลาการประกวดภาพถ่าย UP Green Heart Photo Contest จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2561 ผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวด ติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์โทรศัพท์ 054-466-666 กด 0 (ในวันเวลาราชการ)

ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2017 1:50:21 PM