"UP Startup Demo Day 2017”

อีกหนึ่งก้าวที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจ Startup คืองาน Demo Day ที่จะได้นำเสนอผลงานต่อนักลงทุนหรือกลุ่มคนจำนวนมาก ในการทำธุรกิจถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน และนำไปสู่การเจรจาพูดคุยกันหลังจากนั้น อีกทั้งกลุ่มคนที่เข้ามาชมผลงานอาจจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจของตนเองและก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และครองใจผู้บริโภคต่อไป

หลังจากทีมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2017 และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 21 ทีม พร้อมรับทุนในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการในการนำไปใช้ประโยชน์จริงเชิงพาณิชย์จำนวน 100,000 บาทต่อทีม โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน UP Startup Demo Day 2017 ณ อาคารเรียนรวม PKY มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยภายในงานมีทีม และผลงานที่ร่วมจัดแสดงได้แก่ 1.ทีมNew กระเบน UP ผลงานระบบสมองกลที่จะช่วยลดโอกาสในการถูกทำร้ายของลูกปลาในขณะคลอดจากแม่ปลากระเบนลง 2.ทีมMuscle gauge ผลงานอุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อเพื่อตรวจวัดการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกส่วนและตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อ 3.ทีมAPC UP ผลงานเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 4.ทีมCPR Guide ผลงานอุปกรณ์สำหรับช่วยให้การกดหน้าอกในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ทีมICM Fish Farming ผลงานเครื่องตรวจวัดปัจจัยที่มีผลต่อระบบน้ำ โดยแสดงผลที่ตัวเครื่องพร้อมกับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือ 6.ทีมThe baby's guardian ผลงานเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเด็กและ ลักษณะการนอนไปยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือผ่านการเชื่อมต่อบูลทูธ 7.ทีมFarm Passion ผลงานเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่นําเสนอนวัตกรรมบริการให้กับเกษตรกรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 8.ทีมPoint Box ผลงานPoint box เป็นระบบคูปองสะสมแต้มที่นำเอาบัตรสะสมคูปองมาไว้ในมือถือ ร้านค้าจัดกิจกรรมใช้งานผ่าน Application 9.ทีมCivil UP Start UP เครื่องวัดระดับน้ำระบบอัตโนมัติใช้ Laser distance sensor (วัดค่าระดับน้ำได้อย่างละเอียด 10.Elder ผลงานระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ โดยใช้กล้องอินฟาเรดตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ 11.ทีมBeaders Online ผลงานระบบตลาดโคออนไลน์เป็นระบบที่ใช้สำหรับซื้อ-ขายโค รวมไปถึงการประมูลโคออนไลน์ 12.ทีมBike Spec ผลงานระบบช่องทางการคัดสรรค์อุปกรณ์จักรยาน 13.ทีมUP Builder ผลงานระบบบริหารจัดการที่จอดรถส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบกั้นที่จอดรถส่วนบุคคล

โดยภายในงาน UP Startup Demo Day 2017 ในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาชมผลงานเป็นจำนวนมาก โดยนิสิตที่กำลังสนใจ Startup สามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมของ UP Startup ได้ที่ facebook fanpage : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/13/2017 1:40:59 PM