มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศวาระจังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศวาระจังหวัดพะเยา


วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้ากองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต และนิสิตจิตอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศวาระจังหวัดพะเยา ให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่า/หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการทันที เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากธรรมชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในพิธี


 


ภาพ :   ณภัทร ขรวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณภัทร ขรวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2017 11:13:10 AM