“ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ธนาคารออมสิน”

มื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ธนาคารออมสิน และได้นำสินค้าของผู้ประกอบการในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ผลิตภัณฑ์ชาจากเนื้อผลกาแฟเชอร์รี่ และโลชั่นบำรุงผิวสารสกัดจากเนื้อผลกาแฟ จากบริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด และผลิตภัณฑ์เซรั่มสารสกัดข้าวแดงและข้าวดำ จากห้างหุ้นส่วนสามัญ ดีดีดี ร่วมจัดภายในงานแสดงสินค้าเชิงนวัตกรรม “Smart SMEs Smart START UP” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ไปสู่ Innovation Hab Thailand พร้อมต่อยอดนโยบายพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ธนาคารออมสิน นั้นทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามแนวทางพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ (Startup) และ (SMEs) ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ โดยหวังเห็นผลสำเร็จในระดับรายผู้ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดผลเชิงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายเศรษฐกิจ 4.0                    


ภาพ :   สาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2017 3:42:32 PM