คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการ “ออกกำลังกาย (Body combat)” ณ ห้อง CE 13404 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.รัตนา ยาวิเลิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการออกกำลังกายจัดขึ้นทุกๆ วันจันทร์ อังคารและพุธ เวลา 16.00 – 17.00 น. ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จุมพิศตรา ธุระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกสอนการออกกำลังกายแบบ บอดี้ คอมแบท (Body combat Trainer) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในคณะศิลปศาสตร์รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่สนใจ มาร่วมออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายและผ่อนคลายอารมณ์ หลังจากการทำงานเป็นเวลานานๆ ตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพของคนวัยทำงานที่เรียกว่า “ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome)” ได้ด้วย

 

 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายสุธิพงษ์ อินทนู   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/4/2017 9:50:12 AM