คณบดีเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายกสภา อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 

ภาพ :   Thejohm Boonmawong   
ข้อมูล/ข่าว :    Thejohm Boonmawong   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/20/2017 4:32:46 PM