มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ (วันที่ 15 พ.ย.60)เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2560 ทั้งนี้ เพื่อแจ้งการส่งข้อมูลเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) ซึ่งดำเนินการโดย University of Indonesia (UI) รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดเตรียมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "UP Green Heart มหาวิทยาลัยพะเยาหัวใจสีเขียว" ดำเนินการโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการประกวดให้กับผู้ที่สนใจเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/15/2017 4:09:03 PM