มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ (มหาเวสสันดรชาดก) ในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น จังหวัดพะเยา

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ในงานเทศน์มหาชาติ (มหาเวสสันดรชาดก) ที่วัดดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งจัดโดยคณะศรัทธาและหน่วยทางต่าง ของตำบลบ้านตุ่น ในการนี้มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์ที่ ๖ จุลพล

นอกจากนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์กุมาร ในประเพณียี่เป็ง ซึ่งทางจังหวัดพะเยาร่วมกับวัดศรีโคมคำจัดขึ้น ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง จังหวัดพะเยา


ภาพ :   ธีระ ธิวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธีระ ธิวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2017 3:39:42 PM