คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศหยุดให้บริการทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศหยุดให้บริการทางทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 


ภาพ :   คณะทันตแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2017 11:53:37 AM