มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”


มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ และนายถนอมศักดิ์ เมืองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง บริเวณบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 6 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

ณภัทร ขรวงศ์ : ข่าว/ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/19/2017 12:15:10 PM