โครงการปั่น ปลูกป่า ถวายองค์ราชา ครั้งที่ 1


โครงการปั่น ปลูกป่า ถวายองค์ราชา ครั้งที่ 1

สโมสรโรตารี่พะเยา ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ชมรมจักรยานต่างๆในจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดโครงการปั่น ปลูกป่า ถวายองค์ราชา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และนักปั่นจักรยานจากชมรมจักรยานต่างๆ ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมด้วย ภายในงานยังมีกิจกรรมประกอบด้วย 1.กิจกรรมการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ลงบนพื้นที่สองฝั่งถนนเส้นทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำฯ ระยะทาง 4 กิโลเมตร 2.กิจกรรม “ ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ ร่วมสำนึก ผนึกสังคม ” ด้วยการปล่อยปลาจำนวน 999,999 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำฯ 3. กิจกรรมบริจาคจักรยานแก่น้องในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 40 คัน และร่วมกันปั่นจักรยานบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำฯ 
โครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการหลอมรวมให้กลายเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสา ส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ที่กำหนด ไว้ว่า “ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา ” อีกด้วย

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว 
กิติยา เขียวงาม : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/19/2017 12:12:30 PM