มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบปีที่ ๔๐มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบปีที่ ๔๐

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบปีที่ ๔๐ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวง และพิธีสืบชะตาเมืองพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปีในการจัดตั้งจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ ๗๒ ของประเทศไทย

ณภัทร ขรวงศ์ / ข่าว
จิณณ์ณิชา ธนินดิลกพัฒน์ / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/19/2017 11:33:43 AM