กิจกรรมธรรมะบรรยาย “เป็นคนดีตามรอยพ่อ”กิจกรรมธรรมะบรรยาย “เป็นคนดีตามรอยพ่อ”

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมธรรมะบรรยาย “เป็นคนดีตามรอยพ่อ” เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ Open UP และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะชีวิตให้แก่นิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางด้านสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพ โดยการใช้ธรรมะเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มุ่งทำดีเพื่อผู้อื่นและสังคม บรรยายธรรมโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทกับนิสิตชั้นปีที่1 และได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/25/2017 6:17:10 PM