กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 06.30 น. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ Open UP และทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักการทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนา และยังเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธบุตร พระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพะเยา ได้ทำบุญตักบาตรพระจำนวน 60 รูป ทั้งนี้ได้นำสิ่งของจากการตักบาตรบางส่วนเข้าศูนย์ปฏิบัติการ UPSR (University of Phayao Social Responsibility) เพื่อนำไปช่วยเหลือในกิจกรรมด้านจิตอาสาของมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประมาณ 4,000 กว่าคน ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/25/2017 6:15:45 PM