รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดพะเยา


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดพะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดพะเยา” ณ โรงเรียนบ้านต๋อมดง หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา อีกทั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

ณภัทร ขรวงศ์ / ข่าว
จิณณ์ณิชา ธนินดิลกพัฒน์ / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/25/2017 6:01:12 PM