กองอาคารสถานที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก


กองอาคารสถานที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อเร็วๆ นี้ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณหอพักนิสิตที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มักจะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนโดยมียุงลายเป็นพาหะของโรค ซึ่งการพ่นหมอกควันเป็นวิธีการหนึ่งในการกำจัดและลดจำนวนประชากรยุงลายที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วย จึงจะสามารถป้องกันมิให้มีการเกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีประสิทธิภาพ

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนิสิต ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหากพบเห็น หรือแจ้งกองอาคารสถานที่ ให้เข้าไปดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการกำจัดได้ด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3060 ในวัน เวลา ราชการ

ณภัทร ขรวงศ์ / ข่าว
ชยุต ตนะทิพย์ / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/25/2017 5:51:36 PM