กองอาคารสถานที่ร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย
กองอาคารสถานที่ร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย
เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้นำบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย โดยได้ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา ผู้นำชุมชนและประชาชนจาก หมู่ที่ 1 (บ้านหม้อแกงทอง) , หมู่ที่ 10 (บ้านแม่กาท่าข้าม) และ หมู่ที่ 14 (บ้านนาไร่เดียว) ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอยถือเป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สำคัญในการใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กาและมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนั้นจึงต้องช่วยกันพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำที่ยั่งยืนต่อไป

ณภัทร ขรวงศ์ / ข่าว
วิทวัส สาคะศุภฤกษ์ / ถ่ายภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/26/2017 6:57:48 PM