คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการศึกษาความสำเร็จการจัดทำ "ธนาคารเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด" และบัตรส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันทุกโรค


เมื่อเร็วๆ นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการศึกษาความสำเร็จการจัดทำ "ธนาคารเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด" และบัตรส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันทุกโรค ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลชีน้ำร้าย 2 (บางปูน) ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริม กลุ่มจักรสาน กลุ่มทำน้ำพริกแกง กลุ่มสานรังงอบในหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี
เฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายวิเชียร พันธ์สุข สาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดพิธีมอบ และบรรยายพิเศษเรื่อง "บัตรส่งเสริมสุขภาพ 30 บาท ป้องกันทุกโรค" กับการเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน และออกตรวจสุขภาพ วัดความดัน วัดระดับน้ำตาล การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography EKG เพื่อดูกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ จากนั้นได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ วัดระนาม ให้ข้อคิดในเรื่องใช้ชีวิตประจำวัน คติธรรม 
"ป่วยทายกาย แต่จิตใจไม่ได้ป่วย" การตรวจสุขภาพดังกล่าวโดย สาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี พร้อมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงาน ในอำเภออินทร์บุรี ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2017 4:11:13 PM