ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารทรัพยากรน้ำ ปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ


ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิตลงพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารทรัพยากรน้ำ ปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) อาจารย์ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร และอาจารย์ธนปริญ สำเริง พร้อมด้วยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารทรัพยากรน้ำ ปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ (จำนวน 6 ฝาย) ณ ป่าต้นน้ำลำห้วยโซ้ เพื่อรักษาระบบนิเวศผืนป่าต้นน้ำและความชุ่มชื้นของผืนป่าชุมชนบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค และบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร วนอุทยานร่องคำหลวง สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
ธนะกร ช่วงสกุล: ข้อมูล /ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/4/2017 6:53:28 PM