มอบหน้ากากอนามัยป้องกันควันและฝุ่นละออง


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 และวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ให้นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรและนิสิตในสังกัดไว้ใส่ป้องกันมลพิษหมอกควันจากไฟป่า จากสถานการณ์ปัจจุบันตำบลแม่กาได้เกิดไฟป่าขึ้นหลายจุดหลายพื้นที่ทำให้สภาพอากาศอยู่ในขั้นที่ต้องระเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกิดจากมลพิษหมอกควันจากไฟป่า

นายณภัทร ขรวงศ์ : ข่าว/ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/21/2017 3:15:02 PM