มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากร นิสิต นักเรียน ร่วมส่งน้ำใจดับไฟป่า จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2560 นี้

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากร  นิสิต  นักเรียน ร่วมส่งน้ำใจดับไฟป่า จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2560 นี้
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2017 7:48:28 PM