โครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ร่วมกับ หน่วยบำเพ็ญประโยชน์ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกันจัดโครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดโครงการครั้งนี้ มีนิสิต และบุคลากร ให้ความสนใจ และร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างเนืองแน่น โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 394 คน คิดเป็น 13,7900 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 54 คน และบริจาคอวัยวะ จำนวน 51 คน


รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2017 7:25:15 PM