ค่ายอาสาสร้างแนวป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1ค่ายอาสาสร้างแนวป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1

ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ร่วมกับ หน่วยบำเพ็ญประโยชน์ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต และชุมชนบ้านโซ้ ร่วมกันจัดกิจกรรมป้องกันสิ่งแวดล้อม(พัฒนาพื้นที่ป้องกันไฟป่า) ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการค่ายอาสาสร้างแนวป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1 การจัดกิจกรรมในครั้งเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ช่วงฤดูร้อน และป้องกันการขยายพื้นที่ของไฟป่า โดยมีนิสิตกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 60 คน ช่วยสร้างแนวป้องกันไฟป่ารวมระยะทาง 2 กิโลเมตร ในพื้นที่รอบชุมชนบ้านโซ้และรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
ประณิธาน หาญป้อ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2017 7:23:19 PM