กิจกรรม “สามล้อพ่วง ตะลอน ซะป๊ะ บ้านโซ้”
กิจกรรม “สามล้อพ่วง ตะลอน ซะป๊ะ บ้านโซ้”


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กลุ่มชาวบ้านหมู่บ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเน้นการสร้างกิจกรรมสานความสัมพันธ์ภายในครอบครัว-ครอบครัวกับชุมชน “สามล้อพ่วง ตะลอน ซะป๊ะ บ้านโซ้” อาทิ การชมสวนสตรอเบอร์รี และสามารถเก็บทานกันแบบสดๆ ชมการสอนกรีดยาง ลงแปลงเก็บผักปลอดสารพิษ และร่วมเล่นเกมแข่งขันจับปลา ฯลฯ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนาน ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างวิถีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแบบยั่งยืนแก่ชาวบ้านโซ้ด้วย


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2017 7:15:49 PM