คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา


คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ผลงานและผลิตภัณฑ์ของคณะ "สมุนไพรใจดี" อันได้แก่ แผ่นประคบร้อนและถุงอบไอน้ำสมุนไพร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน เพื่อรับฟังความต้องการและการสนับสนุนแก้ไขที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาอีกด้วย

นายพลากร อุดมกิจปกรณ์ /ภาพ
นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล /ข่าว


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/28/2017 4:00:46 PM