น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน 84 พรรษา

น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน 84 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนิสิต และบุคลากร ให้ความสนใจ และร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างเนืองแน่น โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน ในครั้งนี้ จำนวน 328 ราย คิดเป็นโลหิตจำนวน 114,800 ซีซี

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว / ภาพ
ธนะกร ช่วงสกุล : ข้อมูล


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2016 3:52:40 PM