ม.พะเยา MOU Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysiaม.พะเยา MOU Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มลฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเดินทาง เข้าร่วมในพิธีฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

สุรศักดิ์ ใจหลัก วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม : ข่าว/ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/16/2016 3:45:44 PM