ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กับ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย พร้อมเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ ASEAN Smart Grid 2 (ASGC_2)

วันที่ 7 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงาน ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในด้านดังกล่าว กับ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย พร้อมเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ ASEAN Smart Grid 2 (ASGC_2) ในวันที่ 8-10 พ.ย. 2559 ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam Campus, Shah Alam, Selangor ประเทศมาเลเซีย


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2016 5:31:46 PM