ม.พะเยา ผลิตพิมเสนน้ำ บริการประชาชนที่สนามหลวง


ม.พะเยา ผลิตพิมเสนน้ำ บริการประชาชนที่สนามหลวง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิต ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดทำพิมเสนน้ำ เพื่อนำไปบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยกันผลิตและแจกพิมเสนน้ำ ให้แก่ประชาชนบริเวณสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) : ข้อมูล 
นางสาวรักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
คณะเภสัชศาสตร์: ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2016 5:28:48 PM