อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมผู้บริหารปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมผู้บริหารปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์

วันที่ 3 พ.ย. 59 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์วุฒิไชย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมใจกันปลูกต้นศรีตรัง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อถือเป็นการเริ่มต้นโครงการปลูกต้นไม้ในการปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนี้จะทำการปลูกต้นไม้ขนานกับเส้นทางเดินรถทั่วมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นที่ถนนบริเวณวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ถึงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี และในอนาคตจะขยายไปถึงบริเวณประตูศรีโคมคำ โครงการนี้จะทำการปลูกต้นไม้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ชนิด คือ ต้นศรีตรัง ที่ให้ดอกสีม่วง ต้นกัลปพฤกษ์ ให้ดอกสีชมพู ต้นเหลืองปรีดียาธร ให้ดอกสีเหลือง และต้นเฟื้องฟ้า ให้ดอกสีแดง และในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 59 นี้ คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา จะร่วมกันปลูกต้นศรีตรังเป็นส่วนแรก ทั้งนี้อธิการบดีจึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงานให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยาในวันดังกล่าวรัตนพงษ์ ธำรงทอง ; ข่าว
ปราการ บุญมาวงศ์ และ พิศุทธ์ จิโรจน์กุล ; ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/3/2016 4:56:03 PM