ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา รับทุนทัศนศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา  รับทุนทัศนศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์

          ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) ได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกับชมรมจักรยาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการดำเนินกิจกรรม “Active Trainer” การสร้างสังคมจักรยานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างยั่งยืน  ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สร้างนักปั่นหน้าใหม่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (Active Campus Network season 2) ได้รับทุนทัศนศึกษาระบบการใช้จักรยาน และการจัดการพื้นที่สาธารณะ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 ซึ่งมีตัวแทนนิสิตในชมรม จำนวน 3 คน เข้าร่วมทัศนศึกษา พร้อมที่ปรึกษาชมรม  โดยปั่นจักรยานชมสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์การพัฒนาเมืองสิงคโปร์ (URA City Gallery)  Shimano Cycling World การปั่นจักรยานเส้นทาง Park Connector Network (PCN) หรือเส้นทางเชื่อมระหว่างสวนสาธารณะเพื่อการเดินทางและออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน สำหรับโครงการ Active Campus Network season 2 ได้รับการสนับสนุน ของกลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ในประเทศไทย และบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ผู้ผลิดนิตยสาร a day  

 

ภาพ : a day departmentstores

ข่าว : ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/6/2016 10:41:22 AM