โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับจัดโครงการบริหารฯอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10

วันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับจัดโครงการบริหารฯอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 กิจกรรมภาคีสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายจิตสาธารณะ (ครั้งที่ 2) คืนผืนป่าต้นน้ำ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 23 -25 กันยายน 2559 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ทั้ง 2 สถาบันช่วยกันอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน โดยช่วยกันพัฒนาและสำรวจต้นไม้ในพื้นที่พุทธอุทยานบ้านโซ้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมสร้างฝายและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ณ วนอุทยานร่องคำหลวง และ ลำห้วยโซ้ ตำบลแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำรองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานเปิดโครงการ ในครั้งนี้อีกด้วย

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
อำนวยพร ขัติวงศ์: ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/26/2016 7:19:03 PM