มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเตรียมของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ อ.ปง จ.พะเยา

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  กองกิจการนิสิตและศูนย์ UPSR เครือข่าย ม.พะเยาอาสา มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเตรียมของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางไปที่ ต.งิม อ.ปง ซึ่งได้รับการแจ้งโดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ล่าสุดข้อมูลในพื้นที่ ต.งิม อ.ปง เป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ประชาชนที่นั้นยังขาดแคลนในเรื่องของน้ำดื่ม ถึงแม้ในช่วงนี้ถนนจะสามารถใช้การได้แล้วบ้าง แต่ก็ยังต้องช่วยกันทำความสะอาดในหลายส่วนทั้งบ้านเรือน และอาคารสถานที่ตามบริเวณโรงเรียนใน ต.งิม อ.ปง ซึ่งสภาพอากาศในตอนนี้ฝนจะหยุดตกไปแล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกในช่วงนี้ 


ทางด้านมหาวิทยาลัยพะเยา ขณะนี้ได้ทำการเวียนหนังสือแจ้งให้แต่ละคณะ หน่วยงาน เพื่อขอรับบริจาครวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือให้กับผู้สบภัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยายังได้จัดเตรียมน้ำดื่มมหาวิทยาลัยพะเยาไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อเตรียมส่งไปสมทบให้กับผู้ประสบภัย ในเขตพื้นที่ อ.ปง จ.พะเยา และอำเภอบริเวณใกล้เคียง ?#‎ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินผ่านทางบัญชีผู้ประสบภัย? มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญชี ๘๙๑ – ๒๓๔๘๔๑ – ๑ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่องานประชุมและพิธีการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๘?#‎สำหรับความคืบหน้าการลงพื้นที่เราจะมาแจ้งความเคลื่อนไหวต่อไป??#‎ข้อมูลจาก? คุณธนะกร ช่วงสกุล หัวหน้าศูนย์ UPSR เครือข่าย ม.พะเยาอาสา ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/18/2016 3:52:05 PM