ม.พะเยา จัดโครงการคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน และสร้างแหล่งอาหารให้นกยูงไทย
ม.พะเยา จัดโครงการคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน และสร้างแหล่งอาหารให้นกยูงไทย  

          มหาวิทยาลัยพะเยา โดยชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน ครั้งที่ 2 “จักรยานสร้างฝัน นักปั่นสร้างชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเช็คซ่อม บำรุงรักษาจักรยานให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านกิ่วแก้ว ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการสร้างแหล่งอาหารให้นกยูงไทย บริเวณข่วงนกยูงบ้านกิ่วแก้ว สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยวเริ่มต้นจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) ถึงบ้านกิ่วแก้ว อ.จุน ระยะทางไปกลับ ประมาณ 70 กม. โดยมีนักปั่นจากชมรมต่างๆ ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  

          สำหรับกิจกรรมคลินิกจักรยานเพื่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเครือข่ายชมรมจักรยานในมหาวิทยาลัย (Active Campus Network Season 2) จำนวน 12 มหาวิทยาลัย เป้าหมายหลักคือเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานโดยการขับเคลื่อนของนิสิตนักศึกษา ด้วยการสนับสนุนของ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และนิตยสาร a day กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559  

 

นายรวีโรจน์ เจียมวิจิตรกร : ข่าว

ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/28/2016 4:21:29 PM