กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big cleaning day พัฒนาโรงจอดรถ ให้สะอาด สวยงาม

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big cleaning day พัฒนาโรงจอดรถ ให้สะอาด สวยงาม 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ งานสวัสดิการบุคลากร พร้อมด้วยพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ โรงจอดรถของมหาวิทยาลัย ให้สะอาด สวยงาม โดยได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำจาก กองอาคารสถานที่ ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

 

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว

งานสวัสดิการบุคลากร /ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/30/2016 10:54:43 AM