ชมรมจักรยาน ม.พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการปั่นจักรยานในโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา “Active Trainer”

 

ชมรมจักรยาน ม.พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการปั่นจักรยานในโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา “Active Trainer”

ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) จัดโครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนมัธยม (Active Trainer) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2559 โดยนำร่องในการขยายเครือข่ายวัฒนธรรมจักรยานจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง ด้วยการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน การซ่อมและบำรุงรักษาจักรยาน ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย รวมทั้งมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับจักรยาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด และนิตยสาร a day ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการส่งเสริมการปั่นจักรยานที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อทำให้เกิดนักปั่นหน้าใหม่ในระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
อีกทั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการ Active Trainer ของชมรมจักรยาน มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 

รวีโรจน์ เจียมวิจิตรกร ประธานชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา : ข่าว
ญาณิศา ใจกล้า องค์การนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/20/2016 4:18:59 PM