Active Campus “Bike for Green & Bike Clinic” ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดพะเยาและกิจกรรมคลีนิกจักรยานเพื่อชุมชนตรวจเช็คสุภาพนักปั่น

Active Campus “Bike for Green & Bike Clinic”
ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดพะเยาและกิจกรรมคลีนิกจักรยานเพื่อชุมชนตรวจเช็คสุภาพนักปั่น

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองอาคารสถานที่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่กา และ UPCC จัดกิจกรรม Active Campus “Bike for Green & Bike Clinic” ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดพะเยาและกิจกรรมคลีนิกจักรยานเพื่อชุมชนตรวจเช็คสุขภาพนักปั่น โดย คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์รอยตัวเวลา 07.00 น. เริ่มต้น – สิ้นสุด เส้นทาง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาและมอบทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าให้แก่เทศบาลตำบลแม่กา จ.พะเยา พร้อมร่วมลุ้น รับรางวัล ของที่ระลึกมากมายหลังจากเสร็จกิจกรรม และตรวจเช็คสุขภาพนักปั่น โดย ทีมเซอร์วิส ชมรมจักรยาน ม.พะเยา ตรวจเช็คสภาพ บำรุงรักษาจักรยาน

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/28/2016 4:29:27 PM