กิจกรรม กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 3เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพรชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยาร่วมกันจัดกิจกรรม กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 3สำหรับในปีนี้นับเป็นปีมหามงคลพิเศษยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียน นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุน และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์       ผู้ช่วยอธิการบดี และนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง กยศ.กับบทบาทตอบแทนสังคม สู่จิตอาสาที่ยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ ปิงเมือง นักจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา และผู้ร่วมเสวนา จำนวน 4 ท่าน นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายจักรกฤช เนียมนาภา นางวาสนา ปัญสุวรรณ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวการทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม และตอบแทนสังคมการรับใช้สังคม รวมถึงการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามคำขวัญเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน

 

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว

 

' />

      กิจกรรม “กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 3”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพรชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

 กิจกรรม กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 3เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพรชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยาร่วมกันจัดกิจกรรม กยศ.ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 3สำหรับในปีนี้นับเป็นปีมหามงคลพิเศษยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียน นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุน และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์       ผู้ช่วยอธิการบดี และนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง กยศ.กับบทบาทตอบแทนสังคม สู่จิตอาสาที่ยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ ปิงเมือง นักจัดรายการวิทยุ อสมท.พะเยา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา และผู้ร่วมเสวนา จำนวน 4 ท่าน นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายจักรกฤช เนียมนาภา นางวาสนา ปัญสุวรรณ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวการทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม และตอบแทนสังคมการรับใช้สังคม รวมถึงการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามคำขวัญเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน

 

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/25/2016 2:22:29 PM