คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ลงชุมชนในรายวิชาโภชนาการชุมชน ค้นหาปัญหาด้านสุขภาพและการบริโภคอาหารของ อสม.และคนในชุมชนตำบลแม่กา

คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ลงชุมชนในรายวิชาโภชนาการชุมชน ค้นหาปัญหาด้านสุขภาพและการบริโภคอาหารของ อสม.และคนในชุมชนตำบลแม่กา

                                                                                                                                                        

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ได้นำนิสิตโภชนาการและโภชนบำบัดชั้นปีที่ 4 จำนวน 36 คน ลงชุมชนในรายวิชาโภชนาการชุมชน (Community Nutrition) ณ เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อฝึกปฏิบัติในรายวิชาโภชนาการชุมชนกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครด้านสุขภาพ (อสม.) ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโทกหวาก เข้าร่วม จำนวน 133 คน ทั้งนี้ในวันดังกล่าว รพสต.บ้านโทกหวากได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพร่วมกับอสม. และได้รับเกียรติจาก นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับปฏิบัติการลงชุมชนในครั้งนี้ ถือเป็นการลงชุมชนครั้งที่ 1 ของรายวิชาโภชนาการชุมชน จึงมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มนิสิต ตามจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโทกหวาก จำนวน 9 หมู่บ้าน กลุ่มนิสิตที่ประจำในแต่ละหมู่บ้านได้สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปจากอสม. ในหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อทำความรู้จักชุมชน และนำมาซึ่งการค้นหาปัญหาด้านสุขภาพและการบริโภคอาหารของ อสม.และคนในชุมชน อย่างไรก็ตามปฏิบัติการลงชุมชนในครั้งนี้ยังต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริโภคอาหารของคนในชุมชน ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นการประเมินภาวะโภชนาการโดยการวัดสัดส่วนร่างกายและการประเมินการบริโภคอาหาร

ภาพ/ข้อมูล : อ.ชมนาด สิงห์หันต์

เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2016 11:05:46 AM