มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ รอบเก็บตก ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2559

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ รอบเก็บตก ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2559

 

                    มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลพะเยา ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2559 โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และจากผลการดำเนินงานข้างต้น ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการบุคลากร แจ้งรายชื่อบุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เชิญชวนเข้ารับการตรวจสุขภาพ         เพื่อควบคุม ป้องกัน และหาแนวทางการดูแลสุขภาพของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีกำหนดการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ดังนี้

วัน เดือน ปี

วันที่ 25 – 29 มกราคม 2559

เวลา

08.30 – 11.00 น.

สถานที่

ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ งดน้ำ และงดอาหาร หลังเวลา 22.30 น. ของวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

                  

                   ทางด้าน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของบุคลากร จึงได้กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพในช่วงที่ผ่านมาแต่เนื่องจากยังมีบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ฝากความห่วงใยในการตรวจสุขภาพ โดยมอบให้ ท่าน ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวรรองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ติดตามบุคลากรและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเข้ารับการตรวจสุขภาพ รอบเก็บตก ในวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดไว้ และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ กองการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการบุคลากร และระบุความประสงค์ การเข้ารับการตรวจสุขภาพ สำหรับ กรณีบุคลากรท่านใดไม่ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือเคยตรวจสุขภาพจากที่อื่นมาก่อนแล้ว ให้ระบุในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ และส่งกลับมายังกองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ภายใน 1043

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว

งานสวัสดิการบุคลากร /ข้อมูล


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/25/2016 11:24:39 AM