มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2559เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ตามแนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

 

 

 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2559เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ตามแนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี และผู้บริหาร เยี่ยมชมการตรวจสุขภาพบุคลากรในวันแรก และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  จากโรงพยาบาลพะเยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ให้บริการ    การตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมตรวจสุขภาพด้วย  ซึ่งการตรวจสุขภาพบุคลากร จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. โดยสถานที่ได้กำหนดไว้ตามกลุ่มอาคาร อาทิ กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และอาคารสำนักงานอธิการบดี

 

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า :ข่าว

กองการเจ้าหน้าที่ :ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/18/2015 11:42:07 AM