มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2559 ดูแลสุขภาพบุคลากร และเร่งช่วยเหลือให้ทันท่วงที

 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2559

ดูแลสุขภาพบุคลากร และเร่งช่วยเหลือให้ทันท่วงที

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา  ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2559 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ     กองการเจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลพะเยา โดยมี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

 จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานมอบเครื่องวัดความดันโลหิต  1 หน่วยงาน 1 เครื่องวัดความดันโลหิต ให้แก่ รองอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน   เพื่อนำไปเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม รวมทั้งคัดกรองผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงของบุคลากรภายในหน่วยงาน ตามแนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก ๆ เดือน

ในโอกาสนี้ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการนำเสนอระบบฐานข้อมูล  ด้านสุขภาพบุคลากรออนไลน์ จาก นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เยี่ยมชมนิทรรศการสุขภาพ ของสาขาวิชาแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์

 

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า :ข่าว

กองการเจ้าหน้าที่ :ภาพ

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/18/2015 11:35:23 AM