ม.พะเยา ร่วมปั่นจักรยานโครงการกาดนัดสุขภาพเพื่อคนแม่กา ประจำปี 2558

 

ม.พะเยา ร่วมปั่นจักรยานโครงการกาดนัดสุขภาพเพื่อคนแม่กา ประจำปี 2558

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมปั่นจักรยานในโครงการกาดนัดสุขภาพเพื่อคนแม่กา ประจำปี 2558 จัดโดย เทศบาลตำบลแม่กา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ ให้ตำบลแม่กาเป็นตำบลสุขภาพดี โดยใช้เส้นทางเริ่มต้นจากเทศบาลตำบลแม่กา ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา สิ้นสุดที่เทศบาลตำบลแม่กา    

 

 

                                                   ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) : ข่าว/ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2015 3:31:51 PM