ครั้งที่ 1

          เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด นิตยสาร a day และ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) จัดกิจกรรม Active Thailand Tour ชวนปั่นทั่วไทย สะสมไมล์ไปสิงคโปร์ ครั้งที่ 1 โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ โดยใช้เส้นทางปั่นชมธรรมชาติรอบกว๊านพะเยา ระยะทาง 29.9 กิโลเมตร และมีนักปั่นเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน สำหรับกิจกรรม Active Thailand Tour มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะสมระยะทาง (ไมล์สะสม) เพื่อรับทุนทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการทางเดินรถจักรยานและร่วมปั่นจักรยาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนักปั่นต้องเข้าร่วมเก็บไมล์สะสมอีก 11 สนาม ซึ่งจะจัดตามเครือข่ายมหาวิทยาลัยจักรยาน (Active Campus Network)   

 

 

                                                 ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) : ข่าว/ภาพ

 

' />

      ม.พะเยา จัดกิจกรรม Active Thailand Tour ชวนปั่นทัวไทย สะสมไมล์ไปสิงคโปร์ ครั้งที่ 1

 

 

 ม.พะเยา จัดกิจกรรม Active Thailand Tour ชวนปั่นทัวไทย สะสมไมล์ไปสิงคโปร์ ครั้งที่ 1

          เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด นิตยสาร a day และ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) จัดกิจกรรม Active Thailand Tour ชวนปั่นทั่วไทย สะสมไมล์ไปสิงคโปร์ ครั้งที่ 1 โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ โดยใช้เส้นทางปั่นชมธรรมชาติรอบกว๊านพะเยา ระยะทาง 29.9 กิโลเมตร และมีนักปั่นเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน สำหรับกิจกรรม Active Thailand Tour มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สะสมระยะทาง (ไมล์สะสม) เพื่อรับทุนทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการทางเดินรถจักรยานและร่วมปั่นจักรยาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนักปั่นต้องเข้าร่วมเก็บไมล์สะสมอีก 11 สนาม ซึ่งจะจัดตามเครือข่ายมหาวิทยาลัยจักรยาน (Active Campus Network)   

 

 

                                                 ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) : ข่าว/ภาพ

 


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2015 3:27:27 PM