แข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 UP Games

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา กีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต ชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 UP Games ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์   มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งนิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางด้านกีฬา โดยโครงการนี้ได้รวมทั้ง 2 กิจกรรมเข้าร่วมกันคือ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 UP Games

รางวัลชนะเลิศกีฬารวม : ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา

 

กิจกรรมมหกรรมเชียร์

รางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์: ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดประกวดผู้นำเชียร์ อันดับที่ 1 : ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดประกวดผู้นำเชียร์ อันดับที่ 2 : ได้แก่ เภสัชศาสตร์

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสแตนด์เชียร์ : ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสแตนด์เชียร์ อันดับที่ 1 : ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสแตนด์เชียร์ อันดับที่ 2 : ได้แก่ สหเวชศาสตร์

 

 

                                                                                             รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว

นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต : ภาพ

 

 ' />

     แข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 UP Games

แข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 UP Games

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา กีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต ชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 UP Games ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์   มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งนิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางด้านกีฬา โดยโครงการนี้ได้รวมทั้ง 2 กิจกรรมเข้าร่วมกันคือ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 UP Games

รางวัลชนะเลิศกีฬารวม : ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา

 

กิจกรรมมหกรรมเชียร์

รางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์: ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดประกวดผู้นำเชียร์ อันดับที่ 1 : ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดประกวดผู้นำเชียร์ อันดับที่ 2 : ได้แก่ เภสัชศาสตร์

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดสแตนด์เชียร์ : ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสแตนด์เชียร์ อันดับที่ 1 : ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสแตนด์เชียร์ อันดับที่ 2 : ได้แก่ สหเวชศาสตร์

 

 

                                                                                             รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว

นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต : ภาพ

 

 
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2015 4:25:40 PM