ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) ได้จัดกิจกรรม UPCC BIKE CLINIC

เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) ได้จัดกิจกรรม UPCC BIKE CLINIC เพื่อซ่อมบำรุง รักษาจักรยานให้แก่บุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้แก่นายกรณ์โชตน์  อนันต์ศิริกมล  ผู้เชี่ยวชาญด้านจักรยาน ที่มาเป็นวิทยากรแนะนำการซ่อมบำรุง การดูแลรักษาจักรยานให้พร้อมใช้งาน ให้แก่นิสิต และผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

                                                      ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา : ข่าว/ภาพ

' />

     ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) ได้จัดกิจกรรม UPCC BIKE CLINIC

 

 

 

 

 

 

ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) ได้จัดกิจกรรม UPCC BIKE CLINIC

เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา (UPCC) ได้จัดกิจกรรม UPCC BIKE CLINIC เพื่อซ่อมบำรุง รักษาจักรยานให้แก่บุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณให้แก่นายกรณ์โชตน์  อนันต์ศิริกมล  ผู้เชี่ยวชาญด้านจักรยาน ที่มาเป็นวิทยากรแนะนำการซ่อมบำรุง การดูแลรักษาจักรยานให้พร้อมใช้งาน ให้แก่นิสิต และผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

                                                      ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา : ข่าว/ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2015 11:54:20 AM