สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลพะเยา ทำกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต 

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 13.00 น. ที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต และผู้ที่สนใจ ได้บริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลพะเยาเพื่อเป็นคลังสำรองเลือดฉุกเฉิน และเพื่อเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจริงให้แก่นิสิตเทคนิคการแพทย์ โดยมีคณาจารย์คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนกว่า 100 คน ณ ลานชั้นล่าง อาคารคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

นภัสรพี สุขแสงรักษ์เจริญ : ข่าว / ภาพ

' />

      สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลพะเยา ทำกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลพะเยา ทำกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต 

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 13.00 น. ที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต และผู้ที่สนใจ ได้บริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลพะเยาเพื่อเป็นคลังสำรองเลือดฉุกเฉิน และเพื่อเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจริงให้แก่นิสิตเทคนิคการแพทย์ โดยมีคณาจารย์คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนกว่า 100 คน ณ ลานชั้นล่าง อาคารคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

 

นภัสรพี สุขแสงรักษ์เจริญ : ข่าว / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2015 9:44:20 AM