จังหวัดพะเยา จัดงาน Kick off "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559"

 

 

 

 

จังหวัดพะเยา จัดงาน Kick off "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559"

          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick off “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ข้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา โดยมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ อาทิ อำเภอทั้ง 9 อำเภอ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย กำลัง อปพร. กำลัง อส. ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานไฟป่า ตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบป้ายศูนย์บัญชาการอำเภอให้แก่นายอำเภอทั้ง 9 แห่ง พร้อมร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ และร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

          โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน (ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณและสร้างความพร้อมในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและส่วนที่สำคัญที่สุดคือประชาชนทุกคนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่ต้องเป็นกำลังสำคัญในการร่วมมือกันงดการเผา ป้องกัน ตักเตือน ป้องปราม และเข้าควบคุมเหตุได้อย่างใกล้ชิดและทันท่วงที

 

 

 

                                                                                    นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน : ช่างภาพ/ข่าว

                                           นายชลาธร ทวีกุล (นักวิชาการเกษตร ) : ประชาสัมพันธ์กองอาคารสถานที่   


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/10/2015 1:59:25 PM